Outplacement kan onderdeel uitmaken van de afspraken in een sociaal plan, maar bij individueel ontslag ook opgenomen zijn in een vaststellingsovereenkomst. Meestal is ontslag onvrijwillig. Inzet van outplacement is zinvol voor mensen van alle leeftijden en vrijwel alle beroepen. Als je werkgever bij de afspraken rondom ontslag outplacement voorstelt, getuigt dat van goed werkgeverschap, omdat outplacement een belangrijke steun in de rug is voor de (ontslagen) werknemer.

MIO Advies heeft ruime ervaring met outplacementtrajecten, zowel individueel als collectief. Samen onderzoeken we de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Gedurende het traject [6 tot 9 maanden] leer je omgaan met het verlies van je werk; bouw je vertrouwen op in eigen kunnen; breng je je talenten en competenties in kaart en je loopbaaneisen. Vervolgens – of soms al tijdens de oriëntatie – ga je aan de slag met solliciteren.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Neem gerust contact op voor een [gratis] oriënterend gesprek.